Fogalomtár
 
Amit a látható fényről tudni kell ...
  A drágakövek optikai tulajdonságainak közérthetővé tétele érdekében röviden összefoglaljuk mindazt, amit a továbbiak tárgyalásához a látható fényről tudnunk kell:
  A fény egymásra merőleges elektromos és mágneses rezgésekből áll, amelyek a térben, mint elektromágneses hullámok terjednek. Az elektromágneses hullámoknak igen sok fajtája van. Közöttük a hullámhosszban, ill. a frekvenciában mutatkoznak különbségek.
  Az elektromágneses hullámok terjedési sebessége légüres térben a legnagyobb, kerekítve 300.000 km/s, és egyszerűség kedvéért levegőben is ezzel az értékkel számolunk.
  A fénysugár terjedése egyenes vonalú, és egy adott pillanatban vizsgálva szinuszgörbével ábrázolható. A hullámhossz a hullám két egymást követő, azonos fázisú pontja közötti távolság. A fény színe a hullámhossztól függ. Az amplitúdó a rezgési folyamatban a nyugalmi helyzetből való kitérést jelenti, és a rezgés, esetünkben a fény intenzitásának a meghatározója.
  A periódusidő az az idő, amelyre a hullámnak egy hullámhossz megtételéhez szüksége van. A frekvencia pedig a rezgések másodpercenkénti száma.
  A hullámhossz méréséhez igen kis mértékegységekre van szükség, mértékrendszerünk elképzelhetetlenül kis törtegységeire. Ilyen kis mértékegységek a mikrométer (μm), Vagyis 10-6 m, a nanométer (nm), vagyis 10-9 m és a pikóméter (pm), 10-12 m.
Az elektromágneses rezgések hullámhossztartományai a kozmikus sugárzás 0,01 pm-es hullámhosszától a gammasugárzáson át a váltakozó áram 10 km fölötti hullámhosszig terjed. Az elkülönítésük – hullámhosszuk alapján – nagyjából a következő képet adja:
 kozmikus sugárzás 0,03 pm-ig
 gamma-sugárzás 0,03 - 100 pm
 röntgensugárzás 0,1 - 10 nm.
 ultraibolya sugarak  10 - 380 nm
 látható fény 
 380 - 780 nm
 infravörös sugarak 780 nm - 1 mm
 radar TV és URH 1 mm – 1 m
 rádióhullámok 1 m – 10 km
 elektromos áram 10 km –
  Több azonos fáziskülönbségű (koherens) hullám kölcsönhatása esetén fellépő jelenséget interferenciának nevezzük. Ennek lényege a következő:
azonos fázisú hullámok kölcsönhatása estében az amplitúdók összegzésével erősítés következik be;
 
azonos fázisú hullámok

ellentétes fázisú hullámok esetében az amplitúdók összegzésével kioltás következik be;

 ellentétes fázisú hullámok

fáziseltolódás esetén e két hatás kombinálódik.

 fáziseltolódás esetén


A látható fény hullámhosszai:
 ibolya      380-420 nm
 kék         420-490 nm
 zöld     490-540 nm
 sárga  
 540-590 nm
 narancs     590-640 nm
 vörös     640-680 nm
  Az egyes színek hullámhossztartományán belül minden egyes hullámhossznak más és más színárnyalat felel meg. Ezeket a különbségeket szemünkkel csak részben érzékeljük.
 
A teljes spektrumnak megfelelő skála együttes hatása pedig a fehér fény (additív színkeverés).

 

Copyright(C ) 2007, Minden jog fentartva! Drágakővésnök.hu