Fogalomtár
 
Fénytörés
 Amikor a fénysugár különböző optikai sűrűségű közegek határsíkján halad át, megváltoztatja az irányát, fénytörés keletkezik. A fénytörési törvény az ún. Fénytörés sematikus ábrája Snellius-Descartes-törvény szerint, a megtört sugár a beesési síkban van, továbbá a beesési szög és a törési szög szinuszainak hányadosa a beesési szögtől függetlenül a két közeg anyagi minőségére jellemző állandó:

Sin α
--------- = n
Sin β

ahol ‚n a levegőre vonatkoztatott relatív törésmutató, α a beesési szög (vagyis a beesési merőleges és a beeső sugár által bezárt szög), β pedig a törési szög (vagyis a beesési merőleges és a megtört sugár által bezárt szög). A fénytörés értékét a levegőre, mint egységre vonatkoztatjuk, ezt nevezzük fénytörésmutatónak. Amikor a fénysugár optikailag ritkább közegbe lép, a törési szög nagyobb lesz, mint a beesési szög (vagyis a fénysugár a beesési merőlegestől eltörik). Minél magasabb a fénytörésmutató, annál nagyobb a teljes visszaverődés (totálreflexió) határszöge. Megfordított esetben, amikor a fénysugár optikailag ritkább közegből lép az optikailag sűrűbb közegbe, a törési szög kisebb, mint a beesési szög (fénysugár a beesési merőlegeshez törik).
Mind visszaverődés, mind pedig fénytörés esetén síkban polarizált fény keletkezik, vagyis a visszavert vagy megtört fénysugár rezgései a haladási irányra merőlegesen csak egy síkban terjednek.
A fénytörés jelenségét igen könnyen megfigyelhetjük pl., ha egy hosszú pálcát állítunk egy kád vízbe, a pálcát nem a valóságos helyén, hanem attól egy kissé eltolódva látjuk. A fénytörés jelensége a magyarázata annak is, hogy hajnalban, még a Nap felbukkanása előtt megkezdődik a pirkadás, napnyugtakor pedig a Nap eltűnése után egy ideig meg tart az alkonyi derengés. Mindkét esetben a látóhatár alatti Napról jövő fénysugarak megtörnek a Földet körülvevő légréteg szélén, majd esetleges sűrűbb légrétegekben ismét irányt változtatnak, mindig a beesési merőlegeshez törve, vagyis egyre inkább a Föld felszíne felé haladva.


 

Copyright(C ) 2007, Minden jog fentartva! Drágakővésnök.hu