Drágakövek leírása
 
Gránát-csoport

  A gránátok elnevezésüket a latin granum (=gabonaszem) szóból kapták, a kristályokat ugyanis gyakran legömbölyödött alakban találni.

  Kedvelt ékszerkövek. Leggyakrabban sokszögformára csiszolják az átlátszó darabokat, míg az átlátszatlan köveket kaboson (gömbölyded) formára szokták csiszolni. A nagyobb kövek igen ritkán fordulnak elő, így értékük méretükkel hatványosan növekszik. Mivel régen nagyra becsült kőnek számított (általában a pirop), a nagyobb darabokat fejedelmek birtokolták. A Historia gemmariumban egy 45000 tallérra becsült, galambtojás nagyságú kőről emlékeznek meg, amely II. Rudolf császár birtokába került. Ebben az időben a nagyobb gránátok ára vetekedett a rubinok árával. A bécsi állami kincstárban őriznek egy tyúktojás nagyságú, kiváló minőségű követ. Több szép és nagy kő van a drezdai „Grünes Gewölbe” gyűjteményében is.  
Az 1800-as évek közepén sokkal kedveltebb és divatosabb kő volt, mint manapság. Sok igenszép gránátkővel díszített ékszer (nyakékek, karkötők, melltűk) van ma is gyűjteményekben, antikvitásokban.
A nagyobb méretű kövek véshetőek, bár nagy figyelmet igényelő tevékenység.

  A gránátok hasonló kémiai összetételű, azonos (szabályos) rendszerben kristályosodó, ún. izomorf (=azonos alakú) elegykristálysort alkotnak. A közös alap a sor mindegyik tagjában meglevő 3 Si02, vagyis szilikátokról van szó. A vegyület többi tagja változó. Az itt közölt felsorolás a tiszta állapotú összetételeket tartalmazza, amelyek azonban a természetben nem léteznek, de laboratóriumi úton (tudományos célra) előállíthatók. A természetben az ismertetett tagok elegyeivel találkozunk, és elnevezésüket aszerint adjuk, hogy melyik vegyület dominál az adott kristályban.
A tiszta gránátvegyületek a következők:
  - pirop  3 MgO . Al203 3 Si02
  - rodolit a pirop és az almandin elegykristálya
  - almandin    3 FeO . Al903 . 3 Si02
  - spesszartin  3 MnO . Al203 . 3 Si02
  - grosszulár, átlátszatlan grosszulár és hesszonit  3 CaO . Al903 . 3 Si09
  - andradit és demantoid és melanit  3 CaO . Fe2O3 . 3 Si02
  - uvarovit  3 CaO . Cr203 . 3 SiO
  A gránátok szabályos rendszerben kristályosodnak. Leggyakoribb kristályformájuk a rombdodekaéder és annak kombinációi. Általában legömbölyödött szemcse alakban fordulnak elő. A más ásványokban előforduló gránátzárványokat is elsősorban jellegzetes alakjukról ismerjük föl. Hasadásuk gyenge, a romboéder-lapokkal párhuzamosan. Törésük kagylós, szilánkos, meglehetősen ridegek, amint ezt a befoglalt gránátok kitört élein gyakran tapasztalhatjuk. Az egyes változatok egyéb tulajdonságai eltérőek.
 ImageImage Image Image Image 

 

Copyright(C ) 2007, Minden jog fentartva! Drágakővésnök.hu