Fogalomtár
 
Abszorpció
  A fénysugár a kristályba való belépésekor veszít az intenzitásából, mert az a belépő fény egy részét elnyeli: ezt nevezzük az abszorpció vagy fényelnyelés jelenségének. Az egyes ásványféleségek abszorpciója eltérő, és ez határozza meg az anyagok átlátszóságának a mértékét, színét. A fényelnyelés ezen kívül anizotrop tulajdonság, vagyis az egyes irányokban eltérő, mert a kristályok szerkezetén alapul.
  Az ásványok nagy része csak adott hullámhosszú fénysugarakat nyel el: ezt a tulajdonságot nevezzük szelektív abszorpciónak.
  A szelektív abszorpcióra néhány péda:
A szelektív abszorpció bemutatására néhány példa: 
  Mivel a szelektív abszorpció következtében a különböző hullámhosszú fénysugarak nem egyenletesen nyelődnek el, ezért a tárgy (esetünkben kristály, drágakő) színe az el nem nyelt színek keveréke.
   - Azok az anyagok, amelyek a fényt annak minden hullámhosszán egyformán csekély intenzitásveszteséggel eresztik át, színtelenek.
  - Fehérek azok az anyagok, amelyek a fénysugarat minden hullámhosszon egyforma intenzitással visszaverik. (A gyakorlatban a színtelent és a fehéret gyakran fölcseréljük: pl. fehér gyémántról beszélünk és nem színtelenről.)
  - Fekete az a tárgy, amely minden hullámhosszú fénysugarat teljesen elnyel. A feketeség tehát nem szín, hanem fényességi fok.
  A táblázatokban az erőteljes elnyelési vonalakat aláhúzva, míg a (gyenge elnyelési vonalakat) zárójelben láthatják.
 
 

Copyright(C ) 2007, Minden jog fentartva! Drágakővésnök.hu