Fogalomtár
 
Kristályforma
  A kristályforma az az alak, amelyben a lapok által határolt kristály megjelenik. A kristályformáknak a természetben se szeri, se száma, jellegzetes tulajdonságaiknál fogva azonban néhány csoportba sorolhatók.

A legfontosabb összetett kristályformák a következők:
 - A prizmák oszlopszerű képződmények, és rendszertől függően beszélünk trigonális tetragonális , hexagonális , rombos , monoklin prizmákról.
 - A piramisok nevükben hordják, mire emlékeztetnek. Beszélhetünk trigonális , tetragonális , hexagonális , rombos piramisokról.
 - A bipiramisok talpukkal illeszkedő piramisok, amelyek lehetnek trigonálisak , tetragonálisak , hexagonálisak.
 - Az oktaéder tulajdonképpen olyan bipiramis, amelyet nyolc egyenlő oldalú háromszög határol: a szabályos rendszer egyik jellegzetes kristályformája.
 - A trapezoéderek trapéz alakú lapoktól határolt idomok, a tetraéderek négylapúak, a romboéderek és a hexaéder (kocka) hatlapúak, a dodekaéderek tizenkét lapúak, az ikozitetraéderek huszonnégy lapú idomok és így tovább.
  Egy kristályon rendszerint többféle kristályformával, un. formakombinációval találozhatunk. A kristályformák felismerése a mineralógus és az ásványgyűjtő szamara igen fontos. A jelen keretben az egyes drágaköveknél beszelünk majd az adott kő jellegzetes megjelenési formáiról.

 

Copyright(C ) 2007, Minden jog fentartva! Drágakővésnök.hu